Kezdőlap
https://berugyintezotanfolyam.hu/

Részlet a bérügyintéző és a vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01
 
Részszakképesítés megnevezése: Bérügyintéző
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
   A  B  C
3.1.1. FEOR száma  FEOR megnevezése  A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 4122 Bérelszámoló  Bérelőkészítő
3.1.3.  Bérszámfejtő és kalkulátor
3.1.4.  Bérügyi adminisztrátor
3.1.5.  Bérügyi asszisztens
3.1.6.  Bérügyi előadó
3.1.7.  Bérügyintéző
3.1.8. 4121  Könyvelő (analitikus)  Analitikus könyvelő
 
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A bérügyintéző ellátja a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-   ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs, (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat,
-   közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,
-   értelmezni és kitölteni a bérügyi nyomtatványokat,
-   összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
-   munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.
 
Kapcsolódó szakképesítések
 
   A  B  C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 344 02  Vállalkozási és bérügyintéző  szakképesítés
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
   A  B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10154-12  Munkaerő-gazdálkodás
4.4. 10151-12  Bérügyi szakfeladatok ellátása
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
   A  B  C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10154-12  Munkaerő-gazdálkodás  gyakorlati
5.2.4. 10151-12  Bérügyi szakfeladatok ellátása  írásbeli
 
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Bérszámfejtési feladat
 
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
 
A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutatók alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 50%
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Bérügyi szakfeladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: A Bérügyi szakfeladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
 
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részletek a Vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből
 
 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02
 
Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási és bérügyintéző
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
 
  A  B  C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3611  Pénzügyi ügyintéző (a
pénzintézeti ügyintéző
kivételével)
 Pénzügyi asszisztens
3.1.3.  Pénzügyi koordinátor
3.1.4.  Pénzügyi referens
3.1.5.  Pénztáros
3.1.6.  Számlaellenőr
3.1.7. 4122  Bérelszámoló  Bérellenőr
3.1.8.  Bérelőkészítő
3.1.9.  Bérelszámolási ellenőr
3.1.10.  Bérszámfejtő
3.1.11.  Bérszámfejtő és kalkulátor
3.1.12.  Bérügyi adminisztrátor
3.1.13.  Bérügyi asszisztens
3.1.14  Bérügyi előadó
3.1.15.  Bérügyi ügyintéző
3.1.16.  Bérügyintéző
3.1.17.  Társadalombiztosítási ügyintéző
3.1.18. 3614  Könyvelő (analitikus)  Analitikus könyvelő
3.1.19.  Analitikus nyilvántartó
3.1.20.  Anyagkönyvelő
3.1.21.  Banki könyvelő
3.1.22.  Díjkönyvelő
3.1.23.  Folyószámla könyvelő
3.1.24.  Forgalmi könyvelő
3.1.25.  Gépkönyvelő
3.1.26.  Készletkönyvelő
3.1.27.  Kontírozó könyvelő
3.1.28.  Könyvelői adminisztrátor
3.1.29.  Leíró könyvelő
3.1.30. 4112  Általános irodai adminisztrátor  Irodai adminisztrátor
3.1.31. 4123  Pénzügyi, statisztikai, biztosítási
adminisztrátor
 Vállalati pénztáros
3.1.32.  Pénzügyi nyilvántartó
3.1.33.  Számlázási ügyintéző
3.1.34.  Számviteli adminisztrátor
3.1.35. 4136  Iratkezelő, irattáros  Iratkezelő
3.1.36. 4131  Készlet- és anyagnyilvántartó  Tárgyi eszköz-nyilvántartó
3.1.37.  Vagyonnyilvántartó
3.1.38.  Anyaggazdálkodási nyilvántartó
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-   a kis- és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni,
-   közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,
-   előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában,
-   vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket,
-   közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,
-   részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban,
-   vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,
-   ellátni a kis- és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket,
-   részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében,
-   közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában,
-   nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket,
-   egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat,
-   közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében,
-   vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat,
-   ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó- és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat,
-   közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,
-   értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat,
-   használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot,
-   irodai szoftvereket használni,
-   összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
-   munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni,
-   feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni.
 
Kapcsolódó szakképesítések
 
  A  B  C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 344 01  Bérügyintéző részszakképesítés
3.3.4. 51 344 02  Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés
3.3.5. 55 344 02  Államháztartási mérlegképes könyvelő  szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 55 344 03  Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő  szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 344 07  Vállalkozási mérlegképes könyvelő  szakképesítés-ráépülés
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A  B
4.1 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11504-12  Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
4.4. 11506-12  Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
4.5. 10151-12  Bérügyi szakfeladatok ellátása
4.6. 10152-12  Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
4.7. 10153-12  Könyvvezetési feladatok
4.8. 10154-12  Munkaerő-gazdálkodás
4.9. 10155-12  Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
4.10. 11498-12  Foglalkoztatás I.
4.11. 11499-12  Foglalkoztatás II.
4.12. 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
A szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján elkészített Üzleti terv záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A  B  C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11504-12  Gazdálkodási alaptevékenység ellátása  gyakorlati
5.2.4. 10152-12  Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai  írásbeli
5.2.5. 11506-12  Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok  írásbeli
5.2.6. 10153-12  Könyvvezetési feladatok  írásbeli
5.2.7. 10154-12  Munkaerő-gazdálkodás  gyakorlati
5.2.8. 10151-12  Bérügyi szakfeladatok ellátása  írásbeli
5.2.9. 10155-12  Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása  írásbeli
5.2.10. 11498-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli
5.2.11. 11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
5.2.12. 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli
 
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, elektronikus bevallások készítése, bérszámfejtési feladat
 
A vizsgafeladat a pénzforgalmi nyilvántartások vezetését 40%-ban, az elektronikus bevallások készítését és a bérszámfejtési feladatot 30%-30%-ban tartalmazza.
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése
A vizsgafeladat ismertetése: A megadott vállalkozás bizonylatai segítségével: nyitás, a leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelése pénztárkönyv vagy naplófőkönyv alapnyilvántartás, valamint részletező nyilvántartások vezetése. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra.
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus bevallás
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott információk alapján a NAV keretprogramjának segítségével elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra.
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: Bérszámfejtési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra.
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc (60 perc + 60 perc + 60 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Bérügyi- és Társadalombiztosítási szakfeladatok
 
A vizsgafeladat a Bérügyi szakfeladatot és a Társadalombiztosítási szakfeladatot 50%-50%-ban tartalmazza. Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Bérügyi szakfeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A bérügyi szakfeladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Társadalombiztosítási szakfeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A társadalombiztosítási szakfeladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc (60 perc + 60 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti terv védése és munkaerő-gazdálkodási feladatok
 
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
 
A)A vizsgafeladat megnevezése: Az üzleti terv védése
 
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott feltételek alapján elkészített önálló projektmunka védése.
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő nincs a védésnél) + 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% (Az A) és B) vizsgafeladat aránya 50-50%)
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a honlapján közzéteszi.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti.
A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptár az irányadó.
 
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.
A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A központi gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetését, a B) Elektronikus bevallást és a C) Bérszámfejtési feladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
 
A központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Bérügyi szakfeladatokat és a B) Társadalombiztosítási szakfeladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
 
A szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Az üzleti terv védését és a B) A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
 
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
 
90-100% jeles (5)
80-89% jó (4)
65-79% közepes (3)
50-64% elégséges (2)
0-49% elégtelen (1)
 
Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
 
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha bármely vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az 50%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.
 
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz/vizsgafeladatrészhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni. Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik. Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.
 
 
7. EGYEBEK
 
7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 10154-12 Munkaerő-gazdálkodás gyakorlati, valamint a 10151-12 Bérügyi szakfeladatok ellátása, 10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása, 11498-12 Foglalkoztatás I., 11499-12 Foglalkoztatás II. és 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
 
10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: A vállalkozási forma kiválasztása, a gazdálkodás alapvető folyamatainak megtervezése, a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálata, üzleti vállalkozások környezetével kapcsolatos ismeretek, központi írásbeli feladatlap alapján.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 
11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai képzést folytató intézmény által összeállított gyakorlati feladatlap a következő követelménytartalmakkal: hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése, adatbáziskezelő-program és internet használata, ügyviteli feladatok ellátása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 
10153-12 Könyvvezetési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Kettős könyvvezetéshez kapcsolódó központi írásbeli feladat, mely a tárgyi eszközök, vásárolt- és saját termelésű készletek, jövedelemelszámolás, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos feladatokat tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 
11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Pénzügyi feladatok követelményeihez kapcsolódó központi írásbeli feladat, mely az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 
7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.
 
Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a 10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, 10153-12 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.
 
Az a jelölt, aki rendelkezik a Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, 10153-12 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.
 
Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.
 
Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző, Nonprofit ügyintéző szakképesítés, vagy a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.
 
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
A 7.9. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól.
 
7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok vagy /vizsgafeladatrészek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve az Adóügyintéző, vagy Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) Elektronikus bevallás vizsgafeladatrész teljesítése alól.
 
Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző vagy Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. C) Bérszámfejtési feladat vizsgafeladatrész teljesítése alól.
 
Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. A) Bérügyi szakfeladatok vizsgafeladatrész teljesítése alól.
 
Az a jelölt, aki rendelkezik a Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. B) Társadalombiztosítási szakfeladatok vizsgafeladatrész teljesítése alól.
 
Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző vagy Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. B) A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok vizsgafeladatrész teljesítése alól.
A 7.9. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt komplex szakmai vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata/vizsgafeladatrésze alól.
 
7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.
 
7.5. A Bérügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei:
Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1 C), az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2 A), valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3 B) részét eredményesen teljesítette, megfelel a Bérügyintéző részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Bérügyintéző részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható.
 
7.6. A Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei:
Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1 C), az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2 B), valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3 B) részét eredményesen teljesítette, megfelel a Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható.
 
7.7. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: Korm. rendelet) eltérő rendelkezések:
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 90 napon belül be kell fejezni.
A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és értékelt írásbeli, központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli, vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.
 
7.8. A teljesítményértékelés dokumentálása:
A Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése alapján a vizsgaszervező az osztályozóívet úgy vezeti, hogy abból megállapítható legyen az adott vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladaton/ vizsgafeladatrészeken elért eredmény is.
 
7.9. Korábbi szakmai vizsga beszámítása:
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására vonatkozóan a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó.”
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.
Bérügyintéző, Bérelőkészítő, Bérszámfejtő,  Bérügyi adminisztrátor, Bérügyi asszisztens, Bérügyi előadó, Analitikus könyvelő, Vállalkozási és bérügyintéző. Részletek az OKJ-s Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.